Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
19

I C 512/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2015-11-06

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 512/15 upr UZASADNIENIE Powód, Miasto S. W. , wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego S. P. kwoty 224,40 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 03 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu. Powód wskazał w uzasadnieniu, że w dniu 18 listopada 2013 r. pozwany korzystał z komunikacji miejskiej nie posiadając ważnego dokumentu przewozu. Za przejazd zobowiązany został do zapłaty opłaty przewozowej 4,40 zł i kwoty 220,- zł o
Czytaj więcej»

I C 546/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-04-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 546/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Gadomska po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 roku w Braniewie sprawy z powództwa T. H. przeciwko Skarbowi Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w W. o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem
Czytaj więcej»

I C 704/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 704/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 roku w Braniewie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Gminy P. przeciwko S. B. o zapłatę postanawia: umorzyć postępowanie. UZASADNIENIE Prawomocnym postanowieniem z dnia 15 października 2014 roku, na mocy art. 177 § 1 pkt 6 kpc , postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone. Stosowni
Czytaj więcej»

I C 725/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 725/15 POSTANOWIENIE Dnia 26 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 roku w Braniewie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko E. O. o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie; II zwrócić powodowi od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brani
Czytaj więcej»

I C 732/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 732/14 UZASADNIENIE Powodowie J. P. (1) i D. P. wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w G. kwoty 25.000,- zł tytułem wynagrodzenia za korzystanie przez pozwaną bez podstawy prawnej z ich nieruchomości w W. i B. , za okres 10 lat przed wniesieniem pozwu. Wnieśli o zasądzenie dochodzonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu podali, że są właścicielami działek nr (...)
Czytaj więcej»

I Ns 2290/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 2290/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 roku w Braniewie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Starosty (...) z udziałem A. N. o orzeczenie przepadku pojazdu postanawia: I orzec przepadek na rzecz Powiatu (...) samochodu osobowego marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...) ; II oddalić wnios
Czytaj więcej»

I Co 556/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Co 556/14 POSTANOWIENIE Dnia 16 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 roku w Braniewie na posiedzeniu niejawnym sprawy o nadzór nad egzekucją z nieruchomości prowadzoną przez M. K. - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Braniewie w sprawie egzekucyjnej z wniosku U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko dłużni
Czytaj więcej»

I Co 674/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Co 674/15 POSTANOWIENIE Dnia 16 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 roku w Braniewie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko dłużnikowi P. G. o nadanie klauzuli wykonalności postanawia: I bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) wystawionemu w dniu 1 grudnia 2014 roku przez (...) Bank (...) Spółkę Akcyjną w
Czytaj więcej»

I Ns 1971/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 1971/15 POSTANOWIENIE Dnia 28 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Frąc po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 roku w Braniewie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Naczelnika Urzędu Celnego w E. z udziałem uczestnika postępowania : W. K. w przedmiocie orzeczenia przepadku towaru p o s t a n a w i a I orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa towaru w postaci 160 sztuk papierosów marki J. (...) , p
Czytaj więcej»

I C 2/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ B. , dnia 31 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Frąc Protokolant: sekr. sąd. Joanna Jerka po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2017 roku w Braniewie na rozprawie sprawy z powództwa D. F. przeciwko Gminie W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki D. F. na rzecz pozwanej Gminy W. kwotę 900,- (dziewięćset 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów proces
Czytaj więcej»