Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
19

I C 697/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygnatura akt I C 697/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Myślińska Protokolant: staż. K. A. po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 roku w Braniewie na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko J. W. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powoda Prokura Niestandaryzo
Czytaj więcej»

I C 2/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ B. , dnia 31 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Frąc Protokolant: sekr. sąd. Joanna Jerka po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2017 roku w Braniewie na rozprawie sprawy z powództwa D. F. przeciwko Gminie W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki D. F. na rzecz pozwanej Gminy W. kwotę 900,- (dziewięćset 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów proces
Czytaj więcej»

I C 546/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-04-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 546/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Gadomska po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 roku w Braniewie sprawy z powództwa T. H. przeciwko Skarbowi Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w W. o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem
Czytaj więcej»

I C 414/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-04-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 414/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Gadomska po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2016 roku w Braniewie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko A. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. T. na rzecz powoda B. (...) Niestandaryzowanego
Czytaj więcej»

I C 573/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2016-12-27

Data publikacji: 2017-04-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 573/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Gadomska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 roku w Braniewie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Z. B. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna w W. w pozwie wniesionym dnia 12 maja 2016 roku w elektronicznym postępowani
Czytaj więcej»

I C 242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Sygnatura akt I C 242/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Raczkowska po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2016 roku w Braniewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. przeciwko D. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego D. W. na rzecz powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. kwotę (...) ,87 (...) 87/100) złoty
Czytaj więcej»

I C 789/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2016-09-07

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Sygnatura akt I C 789/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Myślińska Protokolant: staż. K. A. po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 roku w Braniewie sprawy z powództwa (...) Centrum Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. J. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powoda (...) Centrum Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz J. J. kwotę 221,40 (dwieści
Czytaj więcej»

I C 306/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Sygnatura akt I C 306/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Gadomska po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 roku w Braniewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko A. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. na
Czytaj więcej»

I Ns 2290/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 2290/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 roku w Braniewie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Starosty (...) z udziałem A. N. o orzeczenie przepadku pojazdu postanawia: I orzec przepadek na rzecz Powiatu (...) samochodu osobowego marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) i numerze VIN (...) ; II oddalić wnios
Czytaj więcej»

I C 512/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2015-11-06

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 512/15 upr UZASADNIENIE Powód, Miasto S. W. , wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego S. P. kwoty 224,40 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 03 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu. Powód wskazał w uzasadnieniu, że w dniu 18 listopada 2013 r. pozwany korzystał z komunikacji miejskiej nie posiadając ważnego dokumentu przewozu. Za przejazd zobowiązany został do zapłaty opłaty przewozowej 4,40 zł i kwoty 220,- zł o
Czytaj więcej»