Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 725/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Braniewie z 2015-10-26

Sygn. akt I C 725/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 października 2015 roku

Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 roku w Braniewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko E. O.

o zapłatę

postanawia:

I.  umorzyć postępowanie;

II.  zwrócić powodowi od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Braniewie kwotę 274 (dwieście siedemdziesiąt cztery) złote tytułem uiszczonej opłaty od pozwu.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem przewodniczącego, doręczonym pełnomocnikowi powoda w dniu 7 października 2015 roku, wezwano go do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu powoda w postępowaniu sądowym (w dwóch egzemplarzach), w terminie dwutygodniowym pod rygorem umorzenia postępowania.

W piśmie z dnia 12 października 2015 roku, złożonym w placówce pocztowej w dniu 20 października 2015 roku, powód cofnął pozew, domagając się jednocześnie zwrotu opłaty sądowej.

Uznając cofnięcie pozwu za dopuszczalne w świetle art. 203 § 4 kpc, postępowanie, na mocy art. 355 § 1 kpc, należało umorzyć, o czym orzeczono jak w pkt I sentencji.

W kolejnym punkcie, na mocy art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1025 ze zm.), orzeczono o zwrocie powodowi uiszczonej opłaty od pozwu, albowiem cofnięcie pozwu nastąpiło przed wysłaniem jego odpisu stronie przeciwnej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Wiśniewska-Nagórko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Braniewie
Osoba, która wytworzyła informację:  Kamila Cejrowska
Data wytworzenia informacji: