Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
30

I C 76/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2019-06-27

Data publikacji: 2020-02-05

trafność 100%

Sygnatura akt I C 76/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ B. , dnia 27 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Kamila Cejrowska Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Jerka po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 roku w Braniewie na rozprawie sprawy z powództwa K. M. (1) przeciwko M. F. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda K. M. (1) na rzecz pozwanego M. F. kwotę 917 (dziewięćset siedemnaście)
Czytaj więcej»

I C 320/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2018-04-04

Data publikacji: 2018-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 320/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Myślińska Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Adamus po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2018 roku w Braniewie sprawy z powództwa G. O. przeciwko M. S. o wydanie I oddala powództwo; II zasądza od powódki G. O. na rzecz pozwanej M. S. kwotę 497 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.
Czytaj więcej»

I C 462/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2017-07-24

Data publikacji: 2018-01-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 462/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Myślińska Protokolant: staż. Katarzyna Adamus po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Braniewie na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki S. K. kwotę 10 000 zł (dziesięć
Czytaj więcej»

I C 512/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2015-11-06

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 512/15 upr UZASADNIENIE Powód, Miasto S. W. , wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego S. P. kwoty 224,40 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 03 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu. Powód wskazał w uzasadnieniu, że w dniu 18 listopada 2013 r. pozwany korzystał z komunikacji miejskiej nie posiadając ważnego dokumentu przewozu. Za przejazd zobowiązany został do zapłaty opłaty przewozowej 4,40 zł i kwoty 220,- zł o
Czytaj więcej»

I C 546/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-04-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 546/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska Protokolant: sekr. sąd. Dagmara Gadomska po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 roku w Braniewie sprawy z powództwa T. H. przeciwko Skarbowi Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w W. o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem
Czytaj więcej»

I C 725/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 725/15 POSTANOWIENIE Dnia 26 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 roku w Braniewie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko E. O. o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie; II zwrócić powodowi od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brani
Czytaj więcej»

I C 728/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2018-01-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 728/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Myślińska Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Pękala po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 roku w Braniewie na rozprawie sprawy z powództwa K. T. przeciwko J. W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda K. T. na rzecz pozwanej J. W. kwotę 286,04 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 04/100) tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 704/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 704/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Cejrowska po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 roku w Braniewie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Gminy P. przeciwko S. B. o zapłatę postanawia: umorzyć postępowanie. UZASADNIENIE Prawomocnym postanowieniem z dnia 15 października 2014 roku, na mocy art. 177 § 1 pkt 6 kpc , postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone. Stosowni
Czytaj więcej»

I C 908/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2018-07-26

Data publikacji: 2018-11-29

trafność 100%

Sygnatura akt I C 908/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Ewa Myślińska Protokolant : sekr. sąd. Joanna Jerka po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2018 roku w Braniewie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko J. S. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. pozwem wniesionym do
Czytaj więcej»

I C 1038/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 2019-07-18

Data publikacji: 2019-10-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 1038/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Frąc Protokolant: staż. K. N. po rozpoznaniu w dniu 05 lipca 2019 roku w Braniewie na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Mienia Wojskowego w W. Oddział (...) w O. przeciwko A. M. , T. M. i R. M. o zapłatę I umarza postępowanie w części w jakiej powód cofnął pozew, to jest co do kwoty 5.642,42 (pięć tysięcy sześ
Czytaj więcej»